POSTERİOR FUL-KONTUR KATANA™ RESTORASYONLAR

Ağız-içi tarayıcıların tümü için bir takım endikasyon limitleri mevcut. Ancak bu limitlerin bazıları eski nesil materyallerin yeni nesil dijital iş-akışları ile uyumlu olmamasından kaynaklanıyordu. Çünkü ölçü kaşıklarından modeller elde edebiliyor ve bu modeller üzerinde seramik yada metal altyapılar üzerine porselen çalışabiliyorken dijital ölçüler ile dijital modeller üretmek başlı başına bir iş haline gelebiliyor. Modelin CAD dizaynının yapılması, CAD dizaynında hangi dizayn tipinin seçildiği, yapılan dijital model dizaynının hangi teknoloji ve hangi materyal ile üretildiği dijital modelin maliyetini, hassasiyetini ve üretim süresini belirliyor. Dijital modeller ile alakalı bu kadar çok parametre ve değişken söz konusu iken final restorasyona doğrudan giden çözüm yolu ful-kontur restorasyonları seçmek. Ancak bu şekilde bir seramist ve porselen uygulamasına ihtiyacının önüne geçilebiliyor.

" Dijital modeller ile alakalı bu kadar çok parametre ve değişken söz konusu iken final restorasyona doğrudan giden çözüm yolu ful-kontur restorasyonları seçmek. "

Ful-kontur kavram ful-kron şeklinde dizayn edilmiş kron ve köprüleri kapsıyor ve yeni nesil CAD yazılımları içinde gömülü gelen anatomi kütüphaneleri (takım diş kütüphaneleri) son derece iyi morfolojik dizayn sonuçları veriyor. Başarı ile CAD tasarımı yapılan restorasyonun başarılı bir şekilde işlenmesi de oklüzal-milling teknolojisi ile mümkün. Tüm oklüzal morfolojiye ait detaylar özel kazıma stratejileri ile işlenebiliyor. Yine de bu estetik sonucu garanti etmiyor çünkü renk uyumu, translusensi ihtiyacı, opasite kontrolü gibi faktörler seçilen materyale bağlı. Yakın zamana kadar bu parametreleri anterior ve posteriordaki mekanik dayanım ihtiyaçlarını da karşılayarak sağlayan bir materyal alternatifi mevcut değildi. Kuraray-Noritake’nin KATANA™ zirkonya serileri en üst seviyede translusensiyi, gradyan renk geçişleri ile birlikte sunuyor. Üstelik anterior ve posterior için farklı mekanik dayanım seçenekleri ile. Bu vakada KATANA™ ML zirkonya materyali seçildi. Bölge itibarı ile karşılaşabilecek çiğneme kuvvetlerine karşı yeterli mekanik kuvvete sahip olması nedeniyle bu materyal seçildi. Materyalin multi-layer (ML) yani çok-katmanlı yapısı nedeniyle koleden insizale doğru değişen renk doygunluğu bu vakadaki estetik başarıyı getirdi. Dolayısı ile bu vakadaki marjinal uyum DWIO ve kazıyıcı yani CNC sistem sayesinde sağlanırken, estetik başarı da materyal seçiminden kaynaklanmış oldu.